O mně

Profesní oblast

  • Mám ukončené vysokoškolské vzdělání v jednooborové psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
  • V rámci studia jsem absolvovala několik krátkodobých stáží na těchto pracovištích: pracoviště klinické psycholožky, psychiatrická léčebna se zaměřením na léčbu závislostí, Dětské detoxikační centrum v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
  • Zahájila jsem sebezkušenostní výcvik v existenciální psychoterapii.
  • Dlouhodobě pracuji v sociálních službách na pozici sociální pracovnice. Jedná se o pobytové sociální služby pro lidi se zdravotním postižením (mentální postižení)
  • Mám několikaletou praxi v předškolním zařízení.

 

Osobní údaje

  • Na prahu dospělosti jsem uvěřila v Boha a byla jsem pokřtěná v římskokatolické církvi.
  • Od roku 1996 jsem řádovou sestrou v Kongregaci sester Nejsvětější Svátosti. Naše kongregace má mateřské sídlo v Českých Budějovicích a jejím hlavním posláním je úcta k Nejsvětější Svátosti. Dále naše sestry dlouhodobě a úspěšně působí v církevní mateřské škole, kterou kongregace zřídila hned na počátku devadesátých let. Sestry se také zabývají výrobou parament (bohoslužebná roucha).
  • Po základní řeholní formaci jsem v roce 2001 přišla do Anenské Studánky, kde působím dodnes na pozici sociální pracovnice.
  • Mým přáním a cílem je být k dispozici všem lidem, kteří získají dojem, že by jim spolupráce se mnou mohla být pozitivním přínosem.

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Valerii9116  © 2013 Všechna práva vyhrazena.